Anarşizm Üzerine: İtalya Anarşist Federasyonu (FAI)

26A Kadıköy Atölye’de Anarşizm Üzerine başlıklı etkinliğin üçünücüsünde İtalya Anarşist Federasyonu (FAI) konu edildi. FAI’den gelen katılımcılar, federasyonun kurulduğu 1927’den 2018’e, İtalya’daki örgütlü anarşizm üzerine bilgi ve deneyim aktarımı yaptılar. Faşist dönemde de varlığını sürdürmüş olan FAI’nın örgütlülük ve mücadele…

Anarşist Yayınlar Söyleşisi: Umanita Nova

26A Atölye’de gerçekleştirdiğimiz “Anarşist Yayınlar Söyleşisi”nin ikincisini İtalya’da yayın yapan Umanita Nova gazetesiyle 26A Atölye Taksim’de gerçekleştirdik. Gazetenin kuruluş aşamasından bugüne yayıncılık ve mücadele deneyimleri üzerine değerli bir paylaşım oldu.

26A Atölye Kadıköy’de Anarşizm Üzerine – 1: İberya Devrimi aktarımı gerçekleştirildi

“1936’dan 2017’ye Anarşizm Üzerine – 1: İberya Devrimi” başlıklı aktarım, CNT’den Pablo Blasco’nun ve Devrimci Anarşist Faaliyet-DAF’tan Hüseyin Civan’ın katılımıyla 2 Aralık Cumartesi günü 26A Atölye Kadıköy’de gerçekleştirildi. 26A Atölye Kadıköy’ün ilk etkinliği olan bu aktarımda, 1936 İberya Anarşist Devrimi’nden…

X