Karatahta’da “Beşeri Coğrafya’nın Anarşist Kökeni” Aktarımı Yapıldı

Kara Tahta’da Beşeri Coğrafya’nın Anarşist Kökeni aktarımı Zeynel Çuhadar tarafından gerçekleştirildi. İki ana bölümde incelenen aktarımın ilk bölümünde Coğrafya disiplinlerinin temel niteliklerinden ve bunun anarşizmle olan ilişkisinden bahsedildi. Coğrafya kelimesinin etimolojik kökeni, ilk coğrafyacının kim olduğu, coğrafyanın temel inceleme alanları…

Karatahta’da “Sinemada Öteki Oyuncu Olmak” Aktarımı Yapıldı

Sinema oyuncusu Yılmaz Yalçın, “Sinemada Öteki Oyuncu Olmak” aktarımına sinemayla nasıl tanıştığını anlatarak başladı. Diyarbakır’da ciğercilik yaparken, ara ara gittiği İstanbul’da, filmlerinden hayranlık duyduğu Yılmaz Güney’i görebilmek için Güney’in üvey kardeşi ve yeğeniyle olan tanışmasından bahsetti. O sırada cezaevinde olan…

Karatahta’da “Hemşinliler ve Dilleri” Aktarımı Yapıldı

Kara Tahta’da Hemşinliler ve Dilleri aktarımı Hikmet Akçiçek tarafından gerçekleştirildi. Aktarım Hemşincenin yok olmakta olduğu vurgusuyla başladı. Hemşince, Ermenice ile bağlantılı olmasıyla gündeme geliyor. Hemşinli olmak sadece Rize Hemşinli olmak değildir. Kaçkar Dağlarının etekleri Hemşin coğrafyası olarak düşünülebilir. Artvin, Rize…

Karatahta’da “Yalanın Tarihi” Aktarımı Yapıldı

26A Atölye Kara Tahta’da dün “Yalanın Tarihi” aktarımı Ahmet Özgür Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Aktarım, dilin doğuşu ve dilin doğuşu üzerine ortaya atılan teorilerin tartışılmasıyla başladı. Sonrasında, dil ve yalan ilişkisi değerlendirilerek, dilin doğuşu ve yalanın doğuşunun arasında bir paralellik olup…

KaraTahta’da “Lazlar ve Dilleri” Aktarımı Yapıldı

Kara tahtada “Lazlar ve Dilleri” İsmail Bucaklishi tarafından gerçekleştirildi. Aktarım, “Karadeniz’de yaşayan herkes Laz’dır” yaklaşımının yanlışlığı ve bununla ilgili olarak Laz’ların tarihi, günümüzde ve tarihte nerede yaşadıkları hakkında bilgiler verilmesiyle başladı. Lazlar günümüzde Rize’nin Pazar, Ardeşen, Fındıklı; Artvin’in Arhavi, Hopa,…

Kara Tahta’da “Bir Kısa Film Nasıl Çekilmez” Aktarımı Yapıldı

#26Atölye Kara Tahta’da “Bir Kısa Film Nasıl Çekilmez” aktarımı Gürşat Özdamar tarafından gerçekleştirildi. Aktarıcı Gürşat Özdamar’ın meddah ve dengbejlerin hikaye anlatıcılığından, sinemanın da temel olarak bir hikaye anlatmak üzerine kurulu olduğundan söz etmesiyle başlayan aktarım, sinemanın daha en başında kısa…

X