KaraTahta’da “Anarşist Türküler” Aktarımı Yapıldı

Kara Tahta’da “Anarşist Türküler” aktarımı, Emrah Tekin tarafından gerçekleştirildi. Aktarım, geleneksel dönem ve modern dönem olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Geleneksel dönemde, Osmanlı Devleti’nin duraklama ve gerileme dönemi olarak adlandırılan sürecin yanı sıra alevi geleneğinden de türküler yer aldı. Osmanlı’da -özellikle…

KaraTahta’da “Anarşizm ve Taoizm” Aktarımı Yapıldı

Kara Tahta’da “Taoizm ve Anarşizm” aktarımı Ahmet Bay tarafından gerçekleştirildi. Aktarım, Taoizmin tarihi ve gelişiminin anlatılmasıyla başladı. Taoizmim köşe taşlarından Lao Tzu ve Chuang Tzu’nun fikirleri paylaşıldı. Lao Tzu’nin Taoizme kaynaklık eden kitabı “Tao te Ching” (Yol ve Onun Erdemleri)…

KaraTahta’da “Göbeklitepe” aktarımı yapıldı

Kara Tahta’da “Göbeklitepe” aktarımı Özgür Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Devletsiz toplulukların yaşamından ve bu toplumlarda, merkezileşme ve iktidarın oluşumu hakkında yapılan araştırmalardan,Göbekli Tepe’nin tarihte bilinen ilk merkezileşme hamlelerinden biri olduğundan bahsedilen aktarımın özeti şöyle: “Bundan 21 yıl önce kazı çalışmalarına başlanan…

KaraTahta’da “Abluka’da Sanat: Kronstadt” Aktarımı Yapıldı.

Kara Tahta’da “Abluka’da Sanat: Kronstadt” aktarımı Onur Özkaya tarafından gerçekleştirildi. Aktarımın ilk bölümünde Kronstadt ayaklanması ve devrim sürecine olan etkisi hakkında bilgiler verildi. Hem ayaklanmada yer almış hem de isyancıların çıkardığı “Vol’nyi Kronstadt” gazetesine yazılar yazmış denizciler Matros Stepan Stepanov…

KaraTahta’da “Montessori ile Öğrenim Metodları” Konusunun Aktarımı Yapıldı

Kara Tahta’da “Montessori ile Öğrenim Metodları” aktarımı Eylem Korkmaz tarafından gerçekleştirildi. Aktarımında, Kara Tahta’da bir araya gelindi. Katılımın yoğun olduğu aktarım süresince ana akım eğitim sistemini anlatan birçok görselin yorumu beraberce yapıldı. 50 dakika süren aktarımda öncelikle eğitim sisteminin tarihsel kökeninden,…

KaraTahta’da “Benim Ekolojik Çabalarım” Konusunun Aktarımı Yapıldı.

Kara Tahta’da “Benim Ekolojik Çabalarım” aktarımı Özgür Oktay tarafından gerçekleştirildi. Aktarımın özeti; “Çevre”ye duyarlı bir birey ne yapabilir? Bu sorunun cevabını birçok STK’nın kampanyalarında, bir çok şirket ve kuruluşun kamu spotlarında şöyle veriyorlar; 1.Kaynakları etkin kullanın 2.Tasarruflu ürünler veya çevreye az…

X