Kara Tahta’da “Hipernormalizasyon” Aktarımı Yapıldı

26A Atölye Kara Tahta’da dün, Korsan Parti Hareketi’nden Deniz Yenihayat tarafından “Hadi Yaşadığımız Distopyanın Adını Koyalım: Hypernormalisation” başlıklı aktarım gerçekleştirildi. Aktarıma belgeselci Adam Curtis’in “Hypernormalisation” adlı belgeselinden kısa bir gösterim ile başlayan Deniz Yenihayat, bugün küresel çapta içinde yaşadığımız korkunç…

Kara Tahta’da “Biraz Dario Fo” aktarımı yapıldı

Kara Tahta’da “Biraz Dario Fo” aktarımı Didem Deniz Erbak tarafından gerçekleştirildi. Aktarımda önce halk tiyatrosundan bahsedildi. Halk tiyatrosunda seyircinin kim olduğu, üreticinin kim olduğu ve halk tiyatrosunun amacının ne olduğu konuşuldu. Bu sorulara verilen farklı cevaplar doğrultusunda farklı “halk tiyatrosu…

Kara Tahta’da “Geçmişten Günümüze Devlet Anlayışları: Platon” Aktarımı Yapıldı

“Geçmişten Günümüze Devlet Anlayışları: Platon” aktarımı #26 Atölye’de gerçekleştirildi. Yaşadığımız topraklarda ve tüm dünyada katliam, asimilasyon ve soykırım demek olan devlet organizasyonunun günümüzde de artan oranda kutsal görülmesinin nedenleri “geçmişten günümüze devlet anlayışları” aktarımlarında siyaset felsefesi çerçevesinde sorgulanıyor. Aktarımların ilki,…

Kara Tahta’da “Zincirlenen Notalar” Aktarımı Yapıldı

Aktarımda önce müziğin tarihsel gelişiminden bahsedildi. İlk çağ uygarlıklarında ulaşabildiğimiz müzik aletlerinin yazıdan asırlar öncesine denk geldiği bilinmekte. Musiki-musika-muzika-müzik kelimeleri Yunanca kökenlidir. Yunan alfabesinde m-o-u-s-a harfleriyle yazılan ve musa diye okunan peri anlamındaki kelimenin sonuna gelen –ike veya –ika takısı,…

Kara Tahta’da “Zazalar ve Dilleri” Aktarımı Yapıldı

Kara Tahta’da Zazalar ve Dilleri aktarımı Deniz Gündüz tarafından gerçekleştirildi. Aktarım Zazaca’nın konuşulduğu coğrafyanın özellikleriyle başladı. 3-5 Milyon arası bir konuşanının olduğu ve yok olmakta olan bu dilin TC sınırları dışında sadece Gürcistan’da bir köyde konuşulduğundan bahsedildi. Zazaca’nın ağızları anlatılırken…

Karatahta’da “Beşeri Coğrafya’nın Anarşist Kökeni” Aktarımı Yapıldı

Kara Tahta’da Beşeri Coğrafya’nın Anarşist Kökeni aktarımı Zeynel Çuhadar tarafından gerçekleştirildi. İki ana bölümde incelenen aktarımın ilk bölümünde Coğrafya disiplinlerinin temel niteliklerinden ve bunun anarşizmle olan ilişkisinden bahsedildi. Coğrafya kelimesinin etimolojik kökeni, ilk coğrafyacının kim olduğu, coğrafyanın temel inceleme alanları…

X