Kara Tahta’da “Biraz Dario Fo” aktarımı yapıldı

Kara Tahta’da “Biraz Dario Fo” aktarımı Didem Deniz Erbak tarafından gerçekleştirildi.

Aktarımda önce halk tiyatrosundan bahsedildi. Halk tiyatrosunda seyircinin kim olduğu, üreticinin kim olduğu ve halk tiyatrosunun amacının ne olduğu konuşuldu. Bu sorulara verilen farklı cevaplar doğrultusunda farklı “halk tiyatrosu nedir” tanımı yapıldığından bahsedildi. Kısa bir tanımlama yapmak gerekirse halk tiyatrosu özü itibariyle yaşama olumlu tarafından bakan, toplumdaki adaletsizlikleri olduğu gibi resmeden özgürlükçü bir tiyatrodur.

 

Halk Tiyatrosu geleneklerinden biri olan Commedia dell’arte; bir İtalyan halk tiyatrosudur ve daha çok tuluat denen doğaçlamalara dayalıdır. 16. yy.’da ortaya çıktığı söylenir ve o dönemin tragedya ve komedyalarına karşı bir “halk hareketi” olarak yorumlanabilir.

Commedia dell’art’ın en güçlü temsilcilerinden biri de Dario Fo’dur. 1926’da dünyaya gelşen Dario Fo muhalif düşüncelerle anne babası aracılığıyla tanışır. II. Dünya Savaşı’na gitmeyi reddetmesi onun muhalif kimliğinin en belirginleştiği dönem olmuştur. Dario F0’nun yaşamındaki dönüm noktalarından birisi de oyuncu Franca Rame ile tanışması ve sonrasında yaşamlarını birleştirmesidir.

Dario Fo’nun oyunlarından bazıları;

Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü:  Giuseppe Pinelli ve Pietro Valpreda’nın gerçek yaşam hikayesinin anlatıldığı oyundur. 70’li yıllara yaklaşırken Milli Tarım Bankası’nda patlayan bombayla birçok insan yaşamını yitirmiştir. Patlamanın ardından devlet sorumlu tutulacak bir kurban seçer ve bu kurbanlar iki anarşist yoldaş olan Pinelli ve Valpreda’dır. Pinelli’nin gözaltına alındıktan sonra karakolda sorgusu sürerken 4. kattan “kaza sonucu” düşerek ölmesi oyunun konusunu oluşturur.

Ödenmeyecek, Ödemiyoruz;İtalya’da ekonomik krizin olduğu dönemde bölgede yaşayan kadınlar semtin süpermarketinden alışveriş yaparken bir eylem gerçekleştirip ödemeleri eski fiyat üzerinden yaparlar. Bu esnada ödenmeyen bazı alışverişler yapılır. Oyun alınan ürünlerinin karşılığının ödenmemesi hikayesi üzerine kuruludur.

Tecavüz(KadınOyunları): Franca Rame’nin devlet destekli bir çete tarafından kaçırılıp yaşadığı işkence ve tecavüzün anlatıldığı oyundur.