Kara Tahta’da “Kadınları Mücadele Özgürleştirir” aktarımı yapıldı

Kadınları Mücadele Özgürleştirir aktarımı Merve Arkun ve Didem Deniz Erbak tarafından gerçekleştirildi.

Kadının konumuna ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tanımlamalar yapılarak başlandı. Anarşist Kadınlar, kadının tarih boyunca çoğu zaman iktidarlar karşısında ezilen konumda olduğunu söyleyerek; iktidarın kimi zaman kadında da somutlaştığını belirtti. Bu yüzden mücadelenin biyolojik olarak erkeğe değil, iktidarın beslendiği erkeklik kurumuna karşı olması gerektiğini belirten kadınlar; kadının ancak bu şekilde özgürleşebileceğini belirtti.

Kapitalizm, devlet gibi iktidar kurumlarının da kadını baskı altına aldığını ve sömürdüğünü söyleyen Anarşist Kadınlar, kadının özgürlüğünün ancak tüm iktidarlara karşı verilecek topyekun mücadele ile mümkün olduğunu söyledi.
Tarih boyunca erk’ek iktidarlara karşı direnişin sembolü olan Paris Komünü’nın kadınlarını ve İberya’da mücadele eden Mujeres Libres’i hatırlatarak Anarşist Kadınlar; bu topraklarda yaşamları için direnen Karadeniz kadınlarının ve Kürt kadınlarının mücadelelerine de değindi.

Aktarımın son kısmında kadının özgürleşmesinde bir yöntem olarak doğrudan demokrasi ve özyönetim kavramlarını tartışmaya açan Anarşist Kadınlar, kadının parlamenter demokrasi ile değil doğrudan bir parçası olacağı doğrudan demokratik karar alma süreçleriyle “siyasal özne” olabileceğinin altını çizdi. Son olarak yaşadığımız topraklarda kadın mücadelesinin bugününe değinen kadınlar, özellikle 8 Mart sürecinde kadın mücadelesinin “referanduma” sıkıştırılmasına ve kadın mücadelesinin ekseninin kaldırılmasına dair eleştirilerde bulundu.
Soru cevap bölümünün ardından tüm kadınları 8 Mart’ta sokaklara ve meydanlara çağıran duyuru ile aktarım sonlandırıldı.