KaraTahta’da “Anarşizm ve Taoizm” Aktarımı Yapıldı

Kara Tahta’da “Taoizm ve Anarşizm” aktarımı Ahmet Bay tarafından gerçekleştirildi.

Aktarım, Taoizmin tarihi ve gelişiminin anlatılmasıyla başladı. Taoizmim köşe taşlarından Lao Tzu ve Chuang Tzu’nun fikirleri paylaşıldı. Lao Tzu’nin Taoizme kaynaklık eden kitabı “Tao te Ching” (Yol ve Onun Erdemleri) incelendi.

Anarşist değerlerin ifadesinin, yaklaşık M.Ö. 6. yüzyılda eski Çin’de yaşayan Taoistlere kadar izlenebildiğinden bahsedildi. Otoriteyi reddeden Taoistler, “herkesin doğal ve kendiliğinden bir uyum içinde yaşayabileceği”ne inanırlardı. Kimi zaman din olarak tanımlansa da, bir öğreti ya da felsefe ve buna uygun yaşam biçimi olarak tanımlanabilecek olan taoizmde, klasik dinlerde bulunan “tanrı, yaratıcı” kavramlarına rastlanmaması, onu bizler için ilgi çekici kıldı.

Taoizmin temelindeki “wu-wei” anlayışı tartışıldı. Çince’deki wu-wei kavramı, Antik Yunan dilindeki anarchos (yöneticisiz, hükümdarsız)’a benzer şekilde, doğal ve kendiliğinden gelişime müdahale eden yapay ve uydurulmuş harekete karşı olma, otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini reddetme anlamına gelir.

Ahmet Bay’ın aktarımının sona ermesinin ardından yorumlama bölümünde, farklı açılardan anarşizm-taoizm karşılaştırmaları yapıldı ve Kropotkin’in “Etik” kavramı başta olmak üzere anarşist yoldaşların teorileriyle kurulan benzerlikler vurgulandı. Taoizmin en bilinen ama yanlış bilinen sembolü olan “Yin Yang”dan bahsedildi.

“Yin içerde, yang dışardadır. Enerji dıştan içe doğrudur. Farklılıkların uyumlu hareketini sembolize eder, parçaların bütününü. Herşey yin ve yang’ın bütünsel uyumu ile vardır. Bütün olan Tao’dur. Tao yoldur. Yin ve yang yolun erdeminin ilkelerini belirler. Her biri enerjiyi ve maddeyi temsil eder. “+” ve “-” enerjiler anlayışı ile Lao Zi, Fizikçilere de ilham vermiştir. Bu anlayışa göre, enerjinin merkezi yoktur. Tao da öyledir; farklı yorumları mümkündür. Mutlak değerler yoktur.”

Yorumlama kısmı sona erince, aynı başlığın başka açılarının değerlendirileceği ikinci bir “Taoizm ve Anarşizm” aktarımının yapılmasının gerektiği kanısına varıldı.