26A Atölye’de Özlem Arkun ile “Oyun-1: Oyunun Evrimi Ve Toplumsal Rolü” Etkinliğimizi Gerçekleştirdik

Kadıköy 26A Atölye’de Oyun aktarımlarının ilki olan “Oyunun Evrimi ve Toplumsal İlişkilerdeki Rolü”, Özlem Arkun’un aktarımıyla gerçekleşti. Bruegel’in 1560 tarihli çocuk oyunları resmi ile oyunun tanımı ve oyun kuramı üzerine yapılan araştırmalardan bahsedilerek aktarıma başlandı. Oyunun tarım toplumundan avcı- toplayıcı…

26A Atölye Kadıköy’de “Anarşizm ve Mekanı İktidarsızlaştırmak” Aktarımı Gerçekleştirildi

Kadıköy 26A Atölye’de bugün İlyas Seyrek’in aktarımıyla “Anarşizm ve Mekanı İktidarsızlaştırmak” üzerine konuşuldu. Aktarımda ilk olarak, bireyin ve toplumun özgürlüğü deneyimleyeceği, özgür ilişki biçimlerini yaratacakları uzam olarak mekanın önemi üzerinde duruldu. Ardından devletin ve kapitalizmin mekana yönelik saldırılarını, mekanı iktidarsızlaştırmanın…

26A Atölye Kadıköy’de “Cinsiyetçilik ve Mekan” Aktarımı Gerçekleştirildi

Kadıköy 26A Atölye’de bugün Selçuk Çelik’in aktarımıyla “Cinsiyetçilik ve Mekan” başlığına yoğunlaşıldı. Projeksiyonlarımızı zaman-mekan koordinatları üzerinden devlet/baba; ana/vatan kurgusununun tezahürlerine çevirdik. Mabet mimarilerinin bilinç dışı tahayyüllerine toplumsal cinsiyet bağlamında odaklandık. Verilen kadı fetvalarının ışığında dünden bugüne kadına çizilmiş sınırları; şehitlik,…

26A Atölye’de A.Özgür Erdoğan ile “Sosyal Darwinizm mi? Karşılıklı Yardımlaşma mı?” Etkinliğini Gerçekleştirdik

Kadıköy 26A Atölye’de bugün Patika Ekoloji Kolektifi’nden Ahmet Özgür Erdoğan’ın anlatımıyla “Sosyal Darwinizm mi? Karşılıklı Yardımlaşma mı?” aktarımı gerçekleşti. “Aynı yuvaya ya da aynı yuvalar kolonisine ait iki karınca birbirlerine yaklaşır, antenleriyle birkaç saniye birbirlerine selam verirler ve eğer bir…

26A Atölye’de Murat Devres ile “Anarşizm ve Reclus” Etkinliğini Gerçekleştirdik

“Anarşi, Coğrafya ve Modernite” kitabının Çevirmeni Murat Devres’in anlatımıyla “Anarşizm ve Reclus” aktarımı bugün Kadıköy 26A Atölye’de gerçekleşti. Coğrafya alanında yaptığı çalışmalarla ve 19. yüzyılda sosyal bilimlere belki de en önemli çalışmaları yaparak adını yazdırmış anarşist Élisée Reclus’nün konu alındığı…

26A Atölye’de Simon Springer ile “Anarşizm, Coğrafya ve Oluş Politikaları” Etkinliğimizi Gerçekleştirdik

Coğrafya disiplininin anarşist köklerine ilişkin çalışmalar yapan, anarşist coğrafyacı Simon Springer, 26A Atölye’nin konuğuydu. Giriş konuşmasının ardından sözü alan Springer aktarımına Kropotkin ve Reclus başlığı altında Kropotkin’in “Karşılıklı Yardımlaşma” ve Reclus’nün “Evrensel Coğrafya” kavramlarının ne olduğu ve günümüzde coğrafya için…