ENGLISH

We are organizing our lives against the capitalist world order. We live in times when the culture of consumerism that global capitalism imposes doesn’t leave us any other option but giving in. The capitalist hegemony reveals the fact that global…

TÜRKÇE

VAZGEÇMEYENLER OLDUKÇA! Anarşist bir kolektif deneyimi: 26A Küresel kapitalizmin canlılara dayattığı tüketim kültürünün sonucunun teslim olmaktan başka seçenek bırakmadığı zamanlardayız. Kapitalizme teslimiyet demek, küresel şirketlerin ürünlerini satın almak dışında, yaşamlarımızı gasp ettiği gerçeğidir. Her geçen gün daha da artan tüketim…