Rantın yeni adresi Tarlabaşı

Kentsel Dönüşüm projesi adı altında en büyük vurgunu yiyen semtlerden biri olan Tarlabaşı bu projeyle soylulaştırılırken, farklı etnik kökenler, her dilden insanlar, çeşitli kültürler ve yaşamlar da yok ediliyor. İnsanların yaşam alanlarının yok edilmesine, evleri yıkılanların zorla başka yerlere göç etmesine neden olan kentsel dönüşüm projesi ile yapılan AVM ve steril siteler, çıkarılan “yasa tasarıları”, uzun süreli rant politikaları yüzünden Tarlabaşı’nın farklı dokusu bir daha asla eskisi gibi olmamak üzere bozuluyor.